SEMINARIO DE BALNEOTERAPIA EN ENFERMIDADES REUMÁTICAS

O fin de semana do 8 e 9 de Marzo desenrolarase nas nosas instalacións un seminario no que se tratará a cura termal en enfermidades reumatolóxicas.

O seminario, organizado pola USC en colaboración con Balneario de Lugo, está destinado a estudantes dos últimos anos de Mediciña.

Ademáis de sesións teóricas, os alumnos, terán a oportunidade de realizar sesións prácticas como chorros, baños en piscina, etc…

Actúan como docentes a Dra. Rosa Meijide, Catedrática de Hidroloxía Médica; Benigno Amor, Xerente da Asociación de Balnearios de Galicia e a Dra. Ascensión Sánchez, Especialista en Hidroloxía Médica e actual Directora de Balneario Termas Romanas de Lugo