reserva online

Reservas por teléfono: 982 221 228

Solicitude de reserva

Cubrir o seguinte formulario para contactar con nos e confirmar a dispoñibilidade e prezos das habitacións.

Para que a súa reserva quede confirmada é necesario facilitar un número de tarxeta ou realizar un previo pago por adiantado.

Os campos marcados con * son obrigatorios.

O establecemento non asumirá os gastos adicionais no caso de que o cliente ou clientes teñan que realizar unha cuarentena pola crise da COVID-19

Política de cancelación

  • 20 días antes 10% do total da reserva
  • 15 días antes 15% do total da reserva
  • 10 días antes 20% do total da reserva
  • 5 días antes 50 % do total da reserva
  • no, presentados o 100% do total da reserva

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Balneario y Termas de Lugo S.L.
¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: Balneario y Termas de Lugo S.L.
CIF: B27295898
Dir.postal: Camino del Balneario s/n CP 27004 Lugo
Teléfono: 982221228
Correo-e: balneario@balneariodelugo.com
Finalidade: Administración da relación comercial e comunicación comercial

A finalidade do tratamento dos seus datos será exclusivamente o mantemento da relación comercial coa nosa empresa e proporcionarlle información comercial que poda ser do seu interese.
Os seus datos personais conservaranse únicamente mentres se manteña a relación mercantil coa empresa, sendo destruidos unha vez que a empresa considere finiquitada tal relación ou cando o interesado solicite a súa supresión.
Lexitimación: Mediante contrato e/ou consentimento expreso
A lexitimación para o tratamento dos seus datos por parte de Balneario y Termas de Lugo S.L. basarase na execución dun acordó contractual entre ambas partes ou no seu defecto no consentimento expreso por parte do interesado de dito tratamento.
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
Balneario y Termas de Lugo S.L. non cederá os seus datos personais a terceiros salvo que así llo exixa a lexislación vixente (por exemplo, a petición xudicial ou dos corpos de seguridade do estado)
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
Balneario y Termas de Lugo S.L. non cederá os seus datos personais a terceiros salvo que así llo exixa a lexislación vixente (por exemplo, a petición xudicial ou dos corpos de seguridade do estado).
Pode vostede exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade, revocación e oposición, mediante escrito, acompañado de copia do documento oficial que acredite a miña identidade, dirixido a Balneario y Termas de Lugo S.L., a través de correo electrónico enviado a dirección balneario@balneariodelugo.com, indicando no Asunto o dereito que desexa exercitar, ou mediante correo ordinario remitido a Camino del Balneario s/n CP 27004 Lugo.
Info. adicional
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa páxina web: /nota-legal/