reserva online

Reservas por teléfono: 982 221 228

Solicitude de reserva

Cubrir o seguinte formulario para contactar con nos e confirmar a dispoñibilidade e prezos das habitacións.

Para que a súa reserva quede confirmada é necesario facilitar un número de tarxeta ou realizar un previo pago por adiantado.

Os campos marcados con * son obrigatorios.

  Política de cancelación

  • 20 días antes 10% do total da reserva
  • 15 días antes 15% do total da reserva
  • 10 días antes 20% do total da reserva
  • 5 días antes 50 % do total da reserva
  • no, presentados o 100% do total da reserva

  Información básica sobre protección de datos

  Responsable: Balneario y Termas de Lugo S.L.
  ¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos?
  Identidade: Balneario y Termas de Lugo S.L.
  CIF: B27295898
  Dir.postal: Camino del Balneario s/n CP 27004 Lugo
  Teléfono: 982221228
  Correo-e: [email protected]
  Finalidade: Administración da relación comercial e comunicación comercial

  A finalidade do tratamento dos seus datos será exclusivamente o mantemento da relación comercial coa nosa empresa e proporcionarlle información comercial que poda ser do seu interese.
  Os seus datos personais conservaranse únicamente mentres se manteña a relación mercantil coa empresa, sendo destruidos unha vez que a empresa considere finiquitada tal relación ou cando o interesado solicite a súa supresión.
  Lexitimación: Mediante contrato e/ou consentimento expreso
  A lexitimación para o tratamento dos seus datos por parte de Balneario y Termas de Lugo S.L. basarase na execución dun acordó contractual entre ambas partes ou no seu defecto no consentimento expreso por parte do interesado de dito tratamento.
  Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  Balneario y Termas de Lugo S.L. non cederá os seus datos personais a terceiros salvo que así llo exixa a lexislación vixente (por exemplo, a petición xudicial ou dos corpos de seguridade do estado)
  Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
  Balneario y Termas de Lugo S.L. non cederá os seus datos personais a terceiros salvo que así llo exixa a lexislación vixente (por exemplo, a petición xudicial ou dos corpos de seguridade do estado).
  Pode vostede exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade, revocación e oposición, mediante escrito, acompañado de copia do documento oficial que acredite a miña identidade, dirixido a Balneario y Termas de Lugo S.L., a través de correo electrónico enviado a dirección [email protected], indicando no Asunto o dereito que desexa exercitar, ou mediante correo ordinario remitido a Camino del Balneario s/n CP 27004 Lugo.
  Info. adicional
  Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa páxina web: /nota-legal/