¡A PRIMAVEIRA ALTERANOS!

contest

Coa chegada da nova estación volvemonos tolos e traemos un…¡MEGASORTEO! 

Participa e gaña unha escapada termal para duas persoas, que inclúe: unha noite de aloxamento, almorzo e acceso a circuito termal.

Para participar só tés que:

  • Seguir o noso perfil de facebook (https://www.facebook.com/balneariodelugo.termasromanas/)
  • Darlle a me gusta á publicación do sorteo.
  • Mencionar a aquela persoa coa que compartirías a escapada.

¡Tedes ata o 21 de abril para participar! ¡SORTE!

⇓ Consulta as bases do concurso ⇓

BASES  DO SORTEO:

1. Empresa Organizadora do concurso:

A empresa organizadora e responsable do sorteo é Balneario e Termas de Lugo SL, con CIF B-27295898 e con domicilio social en rúa camiño del balneario, sn, Lugo.

Facebook non patrocina, avala nin administra o concurso.

O usuario está proporcionando su información a Balneario y Termas de Lugo e non a Facebook. A información que proporcione se utilizará para fins promocionais, gestionar a participación do concursante e comunicarlle os detalles relativos ao premio.

2. Obxeto do concurso:

Se obsequiará ao ganador do sorteo cunha escapada termal no Balneario de Lugo-Termas Romanas, que inclúe:

  • 1 noite para dúas persoas con aloxamiento, almorzo e acceso a circuito termal.

3. Requisitos e condicións para participar:

Só se admite unha participación por usuario/perfil de Facebook. Poden participar todas as personas físicas maiores de 18 años que conten cun perfil de usuario real en facebook e cumplan os seguintes requisitos:

  • Seguir nosa páxina de facebook.
  • Dar a “me gusta” á publicación do sorteo.
  • Comentar e mencionar na publicación á persoa coa que compartiría a escapada.

Balneario e Termas de Lugo reservase o dereito de anular calquera participación que puidese considerar fraudulenta, inválida ou abusiva co o objeto de preservar o bó funcionamiento do sorteo e salvaguardar a boa fe do resto de participantes.

4. Duración e ámbito

A actividade desenrolarase en España. A data de comenzo da participación no concurso será o  22 de marzo de 2019 e finalizará o 21 de abril de 2019 ás 23:59h. O ganador elixirase durante os días seguintes á finalización do concurso.

5. Elección, comunicación e entrega

Elexirase ao gañador por medios aleatorios e imparciais de entre todos aqueles participantes que cumpran os requisitos esixidos. No caso de que se comprobe que o gañador non cumpra algunha das condicions esixidas nestas bases procederase a un novo sorteo.

Unha vez finalizado o sorteo comunicarase o nome do gañador na conta de facebook do Balneario de Lugo Termas Romanas. O gañador debe poñerse en contacto co Balneario de Lugo. Faraselle entrega do premio a través da conta de correo electrónico que nos facilite.

6. Condicións do disfrute do premio

O premio podera disfrutarse ata o 30 de novembro de 2019, previa reserva, e sempre que haxa disponibilidade nas datas elexidas pola persoa premiada.

Os tratamentos ou servizos de Balneario realizaránse salvo contraindicación médica.
O premio é personal e intransferible, e non se canxeara, en ningún caso, por diñeiro.

7. Protección de datos

A participación no Concurso supón a cesión e autorización expresa de todos os dereitos de propiedade intelectual e de imaxe sobre os textos ou imaxes enviadas, de forma que o participante cede a Balneario y Termas de Lugo SL, os dereitos de explotación de natureza intelectual, industrial e/ou de imaxe que puideran corresponderlle ou derivar das participacións enviadas para participar no Concurso.

Os datos suministrados dos participantes serán tratados confidencialmente e recopilados nun ficheiro de datos de carácter personal, sendo Balneario y Termas de Lugo SL, titular e responsable de dito ficheiro.

De acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos personales e garantía dos dereitos dixitais, poderase exercer o dereito de acceso, rectificación ou cancelación sobre os datos, mediante escrito dirixido a: Balneario y Termas de Lugo SL, rúacamino do balneario, sn, 27004, Lugo.

8. Aceptación das bases.

A simple participación no concurso implica a aceptación íntegra das presentes Bases. Calquera manifestación no sentido non aceptación da súa totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante.

Balneario y Termas de Lugo reservase o dereito de excluir da participación no sorteo a todos aqueles participantes que estime que están incumplindo calquera condición incluida nas presentes bases.