OFERTA ESPECIAL LANZAMENTO

Habitación dobre..………………………………60€ so aloxamento

Habitación dobre ……………………………….70 € aloxamento e almorzo

Habitación dobre de uso individual …..50 € so aloxamento

Habitación dobre de uso individual…….55 € aloxamento e almorzo